menu

O Nás

Cavern - služby pre náročných
Spoločnosť Cavern, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005. Hlavnými obchodnými aktivitami spoločnosti Cavern, s.r.o. je obchodovanie s náhradnými dielmi prevažne na automobily ruskej výroby, environmentálne práce, nakladanie s nebezpečným odpadom, práce na lanách vo výškach a v hĺbkach, špeciálne práce v extrémnom prostredí resp. práce s ktorými si neviete poradiť.

Dodávame náhradné diely prevažne na kolesovú techniku používanú v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky, najmä UAZ, GAZ, ZIL, KRAZ, MAZ