menu

Demolačné práce

        V rámci demolačných prác sa venujeme demoláciám stavieb a rôznych technických zariadení, ktoré už nespĺňajú svoje technické parametre a stávajú sa prebytočnými, resp. z bezpečnostného hĺadiska nebezpečnými. Demolačné práce prevádzame ťažkými strojnými mechanizmami, alebo postupným rozoberaním prostredníctvom ručného náradia najmä na lokalitách, kde nie je možný prístup s mechanizmami resp. je to z bezpečnostného hľadiska okolitých stavieb a technických zariadení nevyhnutné. Stavebný odpad sa likviduje podľa príslušných právnych predpisov v závislosti od jeho charakteru.

Niekedy pracujeme aj v iných krajinách. Napríklad v Rakúsku sme pomohli s demontážou hlavného IT centra, kde sedia mladé tímy špecialistov. V budúcnosti budú tieto kancelárie obsadené začínajúcimi podnikmi, ktoré sa zaoberajú vývojom miest a aplikácií v Rakúsku (napríklad obzro online kasína austriawin24)

 

Demolujeme:

  • bežné stavby jedno a viacpodlažné (murované a betónové stavby) (foto)
  • technické zariadenia (elektrické stožiare, konštrukčné navádzacie stožiare, trafostanice...)
  • výškové telesá (komíny)
  • malé demolácie (priečny, panely, výrezy v nosných konštrukciách, ...)

 

Referencie:

  • Ministerstvo obrany SR
  • Ústav väzenskej a justičnej stráže (foto)
  • ostatné subjekty